Sản phẩm

FULL FACE

» C-70
4.400.000 đ
» I-70
5.900.000 đ
5.900.000 đ
5.900.000 đ
» COOL
1.400.000 đ
1.250.000 đ
» CL-Y
1.030.000 đ
Liên hệ


OFF ROAD

» I-50
4.300.0000 đ
3.800.000 đ
4.300.000 đ


SYSTEM

» C-90
4.100.000 đ
» IS-MAX II


OPEN FACE

» IS-33II
3.500.000 đ
» FG-70S
» VO-10
510.000 đ
480.000 đ
» HO-11
Liên hệ
Liên hệ
» VO-20
500.000 đ
» CL-33V
550.000 đ
» JET
400.000 đ


HALF FACE

» HH-13II
Liên hệ
» IS-2V
380.000 đ
» H-KID
200.000 đ
» H-YOUTH
» HH-20
430.000 đ
400.000 đ


@ Copyright 2016 HJC HELMETS

TRỤ SỞ CHÍNH:
Địa chỉ: Lô 6 - KCN Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.723.396/7/8/9
Hotline: 0987 254 899 (24/24)