QUY TRÌNH SẢN XUẤT MŨ BẢO HIỂM


1. Ép xốp

4

 

2. É nhựa

5

 

3. May lót mũ

6

 

4. Lắp ráp

7

@ Copyright 2016 HJC HELMETS

Lô 6 - KCN Khai Quang - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
Tel: 02113.723.396/7/8/9 Fax: 02113.72623.376